Logo Ładowanie...

Płytka integracyjna

Płytka integracyjna znajduje zastosowanie w zabudowie chodników, ścieżek czy alejek przeznaczonych do ruchu pieszych. Dzięki wbudowanym charakterystycznym wypustkom wspomaga czujność osób niewidzących i niedowidzących podczas zbliżania się do miejsc potencjalnie niebezpiecznych, takich jak: przejścia dla pieszych, skrzyżowania ciągów pieszych ze ścieżkami rowerowymi czy peronów kolejowych.

Ilość na palecie
48 szt.
Waga palety
1410 kg
Przewiń
H-8

40 x 40 x 8 cm

Przewiń
Żółta
Żółta
Żółta
Żółta

Kolorystyka

żółty
szary

Walory techniczne