Logo Ładowanie...

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lekkich płytowych prefabrykatów wielkowymiarowych jako wynik prac B+R

KAZIMIERZ GINTER ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lekkich płytowych prefabrykatów wielkowymiarowych jako wynik prac B+R.”,
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027:

Działanie 2.32: Działanie 2.32 – Kredyt Technologiczny

Numer umowy: FENG.02.32-IP.03-0127/23

Celem i efektem projektu jest umocnienie pozycji firmy Ginter na rynku poprzez dywersyfikację produkcji, która nastąpi dzięki implementacji innowacyjnej technologii objętej ochroną patentową oraz wytwarzaniu na jej podstawie lekkich płytowych prefabrykatów wielkowymiarowych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

  • Zakup środków trwałych
  • Montaż i rozruch linii technologicznej
  • Produkcja innowacyjnej grupy produktowej

Projekt jest skierowany do wszystkich odbiorców, deweloperów, firm budowlanych, hurtowni oraz odbiorców Indywidualnych.

Wartość projektu:  : 26 500 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 600 000,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie