Behaton

BEHATON jest najczęściej wybieraną kostka do utwardzania nawierzchni przemysłowych, o dużym nasileniu ruchu kołowego. Również wykorzystuje się ją do budowy dróg i chodników. Jej wzajemne zazębianie się powoduje, iż zespala się w monolityczną całość.