Logo Ładowanie...

Wybór i sposób układania kostki brukowej

Wybierając kostkę brukowa musimy kierować się w pierwszej kolejności jej zastosowaniem i przeznaczeniem. Kostka brukowa grubość 6 cm jest przeznaczona do ruch pieszych oraz dla nawierzchni obciążonych ruchem pojazdów mechanicznych do 3,5t. Natomiast kostka o grubości 8 cm stosuję się przy większym ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych ciężkich pojazdów. Nabywając materiał należy w miarę możliwości kupować całą ilość potrzebnej kostki jednorazowo i najlepiej z jednej partii produkcyjnej, dlatego bardzo ważne jest wykonanie projektu na podstawie którego będzie można dokładnie obliczyć ilość potrzebnej kostki. Zmiany właściwości surowców czy też zmiany warunków „dojrzewania” mogą powodować naturalne różnice w jednolitości zabarwienia pomiędzy partiami. Podczas układania zaleca się również mieszanie kostek z 3 różnych palet.

 

Wsparcie projektowe wizualizacja

FORMULARZ ZAMÓWIENIA projektu

Właściwe ułożenie kostki
Niewłaściwe ułożenie kostki

Wykwity wapienne

Jest to biały nalot czasami pojawia się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Nie są one wynikiem błędu producenta ani nie wpływają ujemnie na trwałość wyrobów. Jest to jedno z „naturalnych” zjawisk towarzyszących eksploatacji betonu w warunkach zewnętrznych. Powstawanie wykwitów jest efektem procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ( deszcz , śnieg ) wykwity po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Czas ich zaniku zależy od intensywności eksploatacji nawierzchni i może wahać się od kliku tygodni (np. na często uczęszczanych powierzchniach) do 2-3 lat. Zgodnie z europejską normą PN-EN 1338 „ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne”. Równie wymagane Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczają występowanie wapiennych wykwitów jako naturalnego elementu dojrzewania betonu. W związku z tym pojawienie się wykwitów nie podlega reklamacji.

Odchylenia kolorystyczne

Produkcja wszystkich elementów jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jest jednak kilka rzeczy, które występuje niezależnie od producenta. Niewielkie odchylenia barwy i struktury powierzchni elementów są nieuniknione ze względu na naturalne wahania odcieni barw surowców, nie powodujące obniżenia jakości wyrobów. Zróżnicowanie odcieni barwy spowodowane może być również warunkami produkcji wynikającymi z istniejącej temperatury oraz wilgotności otoczenia. Odchylenia w barwie poszczególnych kostek oraz drobne różnice strukturalne na ich powierzchni mogą być spowodowane: różnorodnością uziarnienia piasku, wahaniami barw surowców, zmiennymi warunkami atmosferycznymi (temperatura, wilgotność) podczas wiązania betonu. Dlatego kolorowe kostki w niewielkim stopniu mogą różnić się zabarwieniem i nie da się tego uniknąć. Mając to na uwadze, przy układaniu nawierzchni należy mieszać kostki z rożnych (przynajmniej trzech) palet, aby zniwelować występujące różnice.