Rury betonowe

Rury betonowe okrągłe znajdują zastosowanie przy odprowadzaniu ścieków, wód deszczowych, doprowadzaniu i odprowadzaniu wód przemysłowych. Głównie wykorzystywane są do układania podziemnych przewodów kanalizacji. Mogą być wykorzystywane również jako studzienki o małych średnicach.
Rury betonowe ze stopką służą do transportu ścieków i wody w sposób grawitacyjny. Charakteryzują sie korzystniejszym przekazywaniem sił na podłoże. Znajdują one również zastosowanie jako elementy studzienek o małych średnicach.