Logo Ładowanie...

Rury betonowe i żelbetowe WIPRO z uszczelką zintegrowaną

Betonowe i żelbetowe rury WIPRO znajdują zastosowanie w kanalizacji sanitarnej i deszczowej do transportu ścieków, wód deszczowych, drenażowych czy też do odprowadzania wód przemysłowych. Łatwość montażu poszczególnych segmentów oraz możliwość płytkiego posadowienia powoduje, że rury WIPRO idealnie nadają się jako alternatywa do wykonania zbiorników retencyjnych. Ponadto rury WIPRO można wykorzystać jako przepusty oraz przejścia dla zwierząt w inżynierii komunikacyjnej.
Rury WIPRO wykazują bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, a dzięki połączeniu na gumowa uszczelkę zapewniają szczelność instalacji. Produkowane zgodnie z
PN-EN 1916:2015 z betonu klasy min. C40/50

D [mm] D zew. [mm] S [mm] L [mm] Masa [kg]
300 mm 420 mm 60 mm 1000 mm 2500 mm 200 mm 480 mm
400 mm 550 mm 75 mm 1000 mm 2500 mm 320 mm 740 mm
500 mm 680 mm 90 mm 1000 mm 2500 mm 410 mm 1000 mm
600 mm 800 mm 100 mm 1000 mm 2500 mm 580 mm 1400 mm
700 mm 930 mm 115 mm 1000 mm 2500 mm 740 mm 1900 mm
800 mm 1050 mm 125 mm 1000 mm 2500 mm 980 mm 2400 mm

Parametry techniczne wyrobu:
Klasa betonu: C 40/50
Klasy ekspozycji: XC4, XD3, XF1, XA1
Nasiąkliwość: ≤ 4%
Wodoszczelność betonu: W10
Wodoszczelność połączenia: brak przecieku przy ciśnieniu 50 kPa