Logo Ładowanie...

Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji monolitycznych dennic z kanałami niezakłóconego przepływu cieczy” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-1635/18

Celem projektu Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii objętej ochroną patentową, oraz wytwarzania na jej podstawie innowacyjnego produktu o unikalnych cechach nieosiągalnych dotąd przez konkurencyjne wyroby producentów.

Bezpośrednim efektem projektu będzie wdrożenia na rynek nowej grupy produktowej monolitycznych dennic z kanałami niezakłóconego przepływu cieczy.

Wartość projektu:  :  6 750 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 037 500,00 PLN