Logo Ładowanie...

Bony na innowacje dla MŚP

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Badania nad systemem ściennym dla budownictwa energooszczędnego”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Numer umowy: POIR.02.03.02-22-0026/19-00

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej grupy produktowej – drążonych bloków/pustaków, wypełnionych gotową, specjalistyczną pianą mineralną o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.

Planowany efekt projektu:

W rezultacie badań powstaną innowacyjne materiały budowlane – szczególnie dla budownictwa energooszczędnego – wykazujące się zmniejszonym wpływem na środowisko, będące odpowiedzią na obecne problemy i potrzeby klientów

Wydatki kwalifikowane projektu:  :  106 230.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 90 295.50 PLN